BEWINDVOERING

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.
De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren.
Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.
Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.


Voorwaarden


Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking.
Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie.
Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering.


Wie kan er bewindvoerder worden?


Een bewindvoerder kan alleen door een kantonrechter worden aangesteld en deze is dan ook door de kantonrechter benoemd als profesineel bewindvoerder.
In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd.